KVALITĀTES VADĪBA: BŪVNIECĪBAS KOMPETENCES

La Foca Latvia kvalitātes sertifikāti

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 45001

La Foca Latvia ir ieviesusi kvalitātes vadību un strādā saskaņā ar ISO kvalitātes standartiem.

Esam ieguvuši šādus kvalitātes sertifikātus:

  • ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēma. Prasības”
  • ISO 14001:2015 „Vides pārvaldības sistēma. Prasības vadlīniju pielietošanā”
  • ISO 45001:2018 „Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības”
  • ISO 50001:2018 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”