PAR MUMS

VĒSTURE

No 1960

La Foca aizsākums meklējams 1960. gadā, kad Sergio Oggero sāka darbu Annebergā, Zviedrijā, uzņēmumā A-Hus AB, kas tajā laikā bija viens no vadošajiem koka karkasa ēku ražotājiem.

Strādājot Annebergā Sergio Oggero apguva šo sistēmu, tehnoloģijas un konceptu ka mājas kurā dzīvo ir neatņemama ģimenes daļa.

Pēc mātesuzņēmuma ierosinājuma viņš 1962. gadā Itālijā nodibināja La Foca Ville Nordiche. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku ražošanu La Foca Ville Nordiche Turīnā (Itālijā) uzsāka no 1963. gada.

Līdz 1969, gadam darbu kontrolēja zviedru uzņēmums A-Hus AB, tiktāl, ka visi projekti tika parakstīti ar zviedru arhitektu parakstu, un ražošana tika balstīta tikai uz standarta moduļiem (standartizētiem konstrukcijas elementiem).

Mūsu dibinātājs drīz vien saprata, ka tirgū ir pieprasījums pēc mājām, kas ir daudz lielākas nekā tajā brīdī būvētās. Viņš uzņēma jaunu kursu atbrīvojot dizainu no moduļu sistēmas radītajiem ierobežojumiem.

Tas bija pārmaiņu laiks, kurā notika pāriešana no esošajiem tehniskajiem risinājumiem, kuri bija dziļi iesakņojušies, uz inovatīviem risinājumiem. Šajā laikā notika arī liela tehniskā izaugsme koka konstrukciju izstrādē, pastāvīgi atsaucoties uz Ziemeļeiropas pieredzi.

Pēc Zviedrijas un Somijas kokamateriālu piegādātāju ieteikumiem, mēs 1999. gadā sākām meklēt vieturažotnei, kur varētu optimizēt izmaksas.

2001. gadā dzima La Foca Latvia ar ražotni Siguldā, Latvijā. Šī stratēģiskā atrašanās vieta ļauj uzņēmumam gūt labumu no vietējām izejvielām: augstas kvalitātes priežu un egļu koksne, ļauj mūsu galaproduktam būt konkurētspējīgam ar visu Eiropu. Turklāt atrašanās vieta piedāvā ērtus loģistikas risinājumus gan pa jūras ceļiem, gan sauszemi. Pēc darbības sākuma 2004. gadā uzņēmums paplašinājās,
iegūstot divkāršu produktivitāti, salīdzinot ar sākotnējiem rādītājiem.

ŠODIEN

60 gadi nozarē

Gandrīz 60 gadus La Foca ir strādājis eko celtniecības nozarē, ražojot mājas no koka karkasiem, ņemot vērā Zviedrijas būvniecības pieredzi, un montējot tās uz vietas. Mēs piedāvājam saražot ēkas dažādās stadijās, ieskaitot projektus, kas tiek realizēti “līdz atslēgai”.

Mēs attīstam visdažādākos projektus – no vienas ģimenes savrupmājas līdz daudzstāvu ēkām, skolām, bērnudārziem, sporta un atpūtas objektiem, medicīnas centriem, birojiem un beidzot ar rūpniecības ēkām.

Mēs strādājam saskaņā ar Eiropas Kopienas izstrādātajiem būvniecības standartiem (Eirokodiem). Mūsu plašā pieredze ļauj mums paskatīties ārpus rāmjiem un piedāvāt klientiem individuālus risinājumus – kas izstrādāti atbilstoši viņu vajadzībām, prasībām, vēlmēm un saskaņā ar attiecīgās valsts Eirokoda
standarta nacionālajiem pielikumiem.

Mūsu kompetento inženieru komanda izstrādā rasējumus, izmantojot AutoCAD un Sema, TimberTech programmas. Koks, kuru mēs izmantojam ražošanā ir FSC sertificēts. La Foca Latvia ir kvalitātes sistēma un šādi ISO sertifikāti: ISO 9001 , ISO 14001 un ISO 50001, ISO 45001.

HISTORY

From 1960

It all began in 1960 when Sergio Oggero started working in Anneberg, Sweden, at A-Hus AB, one of the current leading manufacturers at that time of wooden buildings with a timber frame system.

During his years at Anneberg, Sergio Oggero learned the system, technology, and the concept of a house as an integral part of the family that lives in it.

Upon request and approval of the parent company, he founded La Foca Ville Nordiche in Italy in 1962. Direct production of residential and public buildings at La Foca Ville Nordiche in Turin (Italy) started from 1963.

Until 1969, the work was under the control of the Swedish company A-Hus AB, so much so that all the projects carried the signature of Swedish architects, with the production based exclusively on standard modules (standardized structural elements).

Our founder soon understood that the market offered possibilities for houses much bigger than those built at that moment. He embarked on an enlightened path, abandoning modularity, and freeing the design from structural and model constraints.

It was a period of technical-cultural battles on constructive systems, with the technical opinion deeply rooted incement and brick.  There was also great cultural and technical growth in the wood system, with constant reference to Northern Europe schools.

In 1999, based on the advice of historical timber suppliers from Sweden and Finland, we started to look for a production plant, which could optimize costs and the transformation of raw materials.

In 2001, La Foca Latvia was born, with its production in Sigulda (Latvia).  After the start-up period in 2004, the company expanded, with double productivity compared to the initial figures.

La Foca´s offices and production plant are based in Sigulda, Latvia. This strategic location permits the company to benefit from local raw materials: High-quality pine and spruce wood, allowing the price of our final product to be competitive with all of Europe. Moreover, it permits easy logistics by both sea and land to the destination of a building yard.

TODAY

60 years in the field

For nearly 60 years, La Foca has worked in the Green Building sector, producing houses with timber frames designed by a Swedish construction school, and assembling them on site. We deliver projects at different levels of finishing, including turnkey.

Our production develops projects 360°:  From a single-family detached villa to multi-storey buildings; From schools, nurseries, sport & recreational facilities, medical centers, offices, to industrial multi-use developments.

We work in compliance with European Community standards for construction. Our extensive experience permits us to look beyond the horizon and offer our customers solutions ad hoc – designed according to their needs, requirements, preferences, and specific local conditions.

Our team of competent engineers develops drawings using AutoCAD and Sena software for production, and TimberTech for structural calculations. The wood we use is FSC Certified, and the company possesses the following ISO certificates: ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, and ISO 50001.

LA FOCA KVALITĀTES:

  • La Foca Latvia ir ražotājs un celtnieks

  • Mēs esam uzņēmums ar savu ražošanas ēku

  • 60 gadu pieredze eko celtniecības jomā ar vairāk nekā 10 000 realizētiem projektiem

  • Energoefektīvas mājas

  • Videi draudzīgi materiāli: dabiski, hipoalerģiski, pilnībā pārstrādājami

  • Efektīva izpilde – ātra un ekonomiska

  • Zviedrijas būvniecība pieredze ar itāļu stilu

  • Projektēšana izmantojot Eirokodu

  • Projekta pielāgošana bez papildu maksas

  • Normatīvo aktu ievērošana seismiski aktīvajās zonās