BYGGNADSRENOVERING

Modern konstruktion är framtidsinriktad. Ytorna att bygga på i stora städer minskar snabbt och att bygga på stora grunder börjar bli mindre och mindre genomförbart. Tack vare träets lätthet så går det att öka volymen eller lägga till helt nya ytor genom att höja eller förlänga befintliga byggnader, som hotell- kontors- eller bostadsstrukturer, upp till 2 eller till och med 3 våningar kan läggas till (baserat på kvaliteten på strukturen för den befintliga byggnaden). Våra hållbara byggnadsverk tar lite utrymme i anspråk, minimerar eventuellt buller, bevarar välbefinnandet hos de som fortsätter att arbeta eller bo i strukturen och resultatet tar sin form framför dina ögon på bara några veckor.

Ristrutturazione

BIO-BYGGNAD
    OMSTRUKTURERING

Omstrukturering måste också bibehålla kvalitetsstandarder, särskilt vid ingrepp i byggnader som redan har låg energiförbrukning. Friheten vad avser design som erbjuds av La Foca System möjliggör användning av lösningar som med omodern teknik annars skulle uppnås till höga kostander för konstruktion och byggledning. För att Tör att förverkliga ett bostadshus eller utföra volymoperationer så blir det enkelt och utförs snabbt med La Foca System.

Ristrutturazione tradizionale

TRADITIONELL
RENOVERING                 

Över ett decennium av erfarenheter i byggsektorn gör det möjligt för oss att tillfredsställa även förfrågningar som ligger utanför material av trä. Tjänsterna till kunderna görs med professionalism, kunder som behöver noggrann analys och ledning vid arbetsutförande. Typiska egenskaper för de som bor i hus av trä, från fabrik till byggandet på plats. I det här fallet så handlar det om organisatoriska färdigheter och erfarenheter som involverar La Foca i byggprojekt omfattande murverk, för att ge den mest adekvata versionen i modern tid, med en teknisk lösning som kan göra traditionelt murverk mer framåtinriktat.

Ristrutturazione

BIO-BYGGNAD
    OMSTRUKTURERING

Omstrukturering måste också bibehålla kvalitetsstandarder, särskilt vid ingrepp i byggnader som redan har låg energiförbrukning. Friheten vad avser design som erbjuds av La Foca System möjliggör användning av lösningar som med omodern teknik annars skulle uppnås till höga kostander för konstruktion och byggledning. För att Tör att förverkliga ett bostadshus eller utföra volymoperationer så blir det enkelt och utförs snabbt med La Foca System.

Ristrutturazione tradizionale

TRADITIONELL
RENOVERING                 

Över ett decennium av erfarenheter i byggsektorn gör det möjligt för oss att tillfredsställa även förfrågningar som ligger utanför material av trä. Tjänsterna till kunderna görs med professionalism, kunder som behöver noggrann analys och ledning vid arbetsutförande. Typiska egenskaper för de som bor i hus av trä, från fabrik till byggandet på plats. I det här fallet så handlar det om organisatoriska färdigheter och erfarenheter som involverar La Foca i byggprojekt omfattande murverk, för att ge den mest adekvata versionen i modern tid, med en teknisk lösning som kan göra traditionelt murverk mer framåtinriktat.