FÖRDELAR: VAD DE ÄR OCH HUR MAN FÅR DEM

VARFÖR MONTERINGSFÄRDIGA TRÄHUS?

Träbyggnader kan vara ett välgrundat alternativ till traditionellt murverk eller armerad betongkonstruktion. Faktum är, om de är rätt utformade så har de många fördelar vad gäller bygghastigheten, stabilitet, hållbarhet och energibesparing.

TRÄBYGGNADER: LAGSTIFTNINGEN

Som med alla nya byggnader, oavsett byggsystem som används, så måste trähus uppfylla hälso- och hygienkrav och passiva aukustiska krav enligt gällande byggnormer. Vid byggandet av en träbyggnad är det nödvändigt att respektera de tekniska standarderna för att säkerställa adekvat statisk och antiseismisk resistans. Parametrar relaterade till brandbestämmelser måste också respekteras, beroende på typ av byggnad. Slutligen så måste arbetsledningen på byggarbetsplatsen följa ställda säkerhetskrav och säkerhetsrutiner.

BYGGANDE

En av de främsta fördelarna vid byggandet av monteringsfärdiga trähus är den minskade byggtiden. En träbyggnad, även när det är på flera våningar är relativt enkel, snabb och billig att bygga. Då trä är ett lätt material så kan varje element enkelt transporteras och hanteras på plats. Dessutom så utförs monteringen på en helt torrt sätt med mekaniska anslutningar, med stålplattor, skruvar, spikar och bultar som utförs imponerande snabbt.

Dessutom gör frånvaron av vatten och långsamma material på plats att vi kan hålla arbetsmiljön ren och städad och möjliggör bättre organisation genom olika behandlingsfaser. Vad avser arbetssäkerhet, den korta byggtiden minskar risken för olyckor. När det gäller hållbarhet så är trä ett förnyelsebart och återvinningsbart material. Det förbrukar lite energi i produktions- och monteringsfaserna, ger inte utsläpp, pulver eller skadliga fibrer under bearbetning och kan kasseras utan föroreningar och återvinner den accumulerade energi om det används i process från avfall till energi.

På energibesparandeområdet är trä av naturen en utmärkt termisk och aukustisk isolator. Dessutom så leder användandet av naturliga eller biokompatibla material till isoleringspaketet för en huspanel till förbättrad andningsförmåga. Träkonstruktioner har utmärkt motståndskraft mot seismisk påverkan och har ett förutsägbart beteende vid brand. Dock måste nedbrytningen uppmärksammas vad gäller trä, även om det är tillräckligt att välja lämpliga hållbarhetsklasser för trä, som till exempel C24 (med strukturell träcertifiering) som används av La Foca, vilket gör det till ett hållbart material över tiden.

FÖRDELAR MED TRÄHUS

MINSKAD TID

ÖKAD HÅLLBARHET

SNABB MONTERING

ÖKAD SÄKERHET

MER ENERGIBESPARING

BÄTTRE UTHÅLLIGHET & MOTSTÅND