INDUSTRIBYGGNADER OCH KONTOR I TRÄ

KONTOR

Kvaliteten på arbetsmiljön bedöms genom egenskaperna på själva platsen: Rummens funktionalitet och komfort, den ergonomiska utformningen av rummen och sundheten för byggnaden. Alla letar efter en arbetsyta där man kan prestera med större motivation och koncentration. Det handlar om att tillfredställa människor och göra arbetstytan till hjälp och göra den produktiv. Moderna kontorsbyggnadsprojekt kräver stora, väl fungerande utrymmen, mötesrum och en bekväm matsal. Vi på La Foca välkomnar nya ideér för att utveckla konkreta byggprojekt tack vare vår stora och mångsidiga erfarenhet som omfattar projekt av varierande komplexibilitet: arkitektur, konstruktion och syftet med byggandet.

INDUSTRIELLT
MONTERINGSFÄRDIGT

capannoni industriali in legno

De korta och pålitliga produktionstiderna leder till att företag väljer La Foca. Tack vara den konstruktiva teknikerna för monteringsfärdiga lösningar inom trä, så kan vi optimera insatserna ur en ekonomisk synvinkel, samt även få en unik fördel vad avser komfort och energieffektivitet. Byggandet av industribyggnader har en ständigt växande efterfrågan, särksilt inom jordbruks-och livsmedelssektorn.