INTEGRERAT SYSTEM: HUR DET FUNGERAR OCH VARFÖR VI GÖR DET

Konceptet integrerat system är ett innovativt, miljövänligt förhållningssätt till traditionella konstruktioner gjorda i betong och metall. Isolerade element av träkonstruktioner fyller huvudkonstruktionen och kan användas på insidan som sekundära väggar, tak, golv och vindar. De kan enkelt klippas eller formas till en dimension och kan passa för olika former av konstruktioner. Tack vare egenskaperna hos dessa fyllnadselement så fungerar konceptet mycket bra för flervåningsprojekt, som måste ha en förstärkt ram och uppnå kvalifikationerna för lågenergibyggnader. (Standarder REI 30, REI 60, REI 90, REI 120).
Det är en kostnadseffektiv lösning för arkitekter, utvecklare och entrepenörer som vill utveckla byggnader av hög kvalitet, minska byggtiden och uppnå målen. Med det integrerade byggsystemet (IBS) så är La Foca stolta över sig själva för att förbättra energiprestandan för nya byggnader eller fönya energin för gamla byggnader samt implementera tillförlitlig teknik till låga byggkostnader. Tekniken IBS kan också med fördel tillämpas för att uppgradera energieffektiviteten som historiskt följer med befintlig byggnad. Det finns ett strategiskt behov av minskad energiförbrukning på europeisk nivå, som defineras som prioriteterad åtgärd för att minska utsläppen och spara energi.

sistema integrato progetto
sistema integrato progetto finito
logo la foca house

FÖRDELARNA MED INTEGRERAT SYSTEM

• ingen tid av fördröjt arbete på grund av kyliga väderförhållanden (då det är en torr struktur)
• Nästan inget damm alls under bearbetningen
• Frånvaro av skräp (som produktionsavfall och spårfräsning)
• Eliminering av termiska broar i våningar och höjdstrukturer
• Minskade strukturella kostnader i förhöjningar
• Ingen bullerpåverkan
• Frånvaro av fukt vid bearbetning av (murbruk, lim) väggen eftersom det är en torr produktion
• Miljö- och allargivänlig produkt
• Producerad med 0 kvarhållande av vatten från bearbetning.
• Realisering av torrt hölje av hög prestanda för nya byggnader och för renovering av befintliga
byggnader
• Diffusion av liten eller noll koldioxidutsläppmed liten miljöpåverkan under produktion och
montering, som kännetecknas av kombination av ”naturliga” material och andra mycket innovativa
material och system
• Möjlighet till demontering tack vare den helt torra sammansättningen av alla systemdelar och
snabb ersättning med förbättrade och utökade element enligt regelverkets uppdatering,
marknadens förväntningar eller underhållsbehoven för byggnaden.