MEDICINCENTRE I TRÄ

Behovet av att utveckla arkitektur specifikt för långvården – oavsett om det är ett vårdhem eller ett sjukhus har blivit alltt större och mer utbrett. Framtida projekt kräver snabb implementering och god ledning, inte att förglömma det faktum att en medicinsk byggnad måste ge en trygg och säker miljö för patienterna, personal och besökare. Dessa koncept utgör en stor del av La Focas konstruktion, där trästrukturen är säker, jordbävkningssäker och framförallt möjliggör att enkelt integrera förnybar energiteknik.

costruzione ospedali in legno
ospedali in legno interno
ospedale in legno frontale

Bland de viktigaste innovationerna som La Foca har producerat är det onkologiska centrat i Grenoble, det blomstrande centrat för medicinsk forskning i hela sydöstra Frankrike. Centrat är på 6 000 kvadratmeter och är kvalificerat som ekologiskt samt i kategorin för byggnader med låg energiförbrukning.
Konstruktionen som verkställts på mycket kort tid motsvarar alla specifika krav som den franska förvaltningen ställer. För La Foca är detta en av kronjuvelerna i vår produktion, särskilt för de utmärkelser som erhållits i regionen, där konceptet och kulturen för gröna byggnader har nått de högsta nvåerna. Denna byggnad är HQA-certifierad (Habitat Haute Qualitè Assessment Environnementale).