OM OSS

VÅR HISTORIA

Sedan 1960

Det började 1960 när Sergio Oggero började arbeta i Anneberg, Sverige, hos A-Hus AB, en av de på den tiden ledande tillverkarna av trähus med ett timmerramssystem. Under sina år på Anneberg så lärde sig Sergio Oggero systemet, tekniken och konceptet som en integrerad del av familjen som lever i det.

På begäran och efter godkännande av modebolaget så grundade han La Foca Ville Nordiche i Italien året 1962. Direkt tillverkning av bostäder och offntliga byggnader påbörjade La Foca Ville Nordiche i Turin (Italien) från 1963. Fram till 1969 så kontrollerades arbetet av det svenska företaget A-Hus AB, till så stor omfattning att alla projekt undertecknades av svenska arkitekter, med produktion uteslutande baserade på standardmoduler (standardiserade strukturella element).

Vår grundare förstod snart att marknaden erbjöd möjligheter för hus mycket större än de hus som byggdes på den tiden. Han påbörjade en upplyst väg, övergav modularitet och befriade designen från strukturella
och modellmässiga begränsningar.

Det var en tid av teknisk-kulturell kamp mellan konstruktionssystem, med den tekniska uppfattningen som hade djupa rötter i cement och tegel. Det fanns också en stor tillväxt, kulturellt och tekniskt i träsystem,
med konstanta referenser till den nordeurpeiska skolan.

Året 1999, baserat på råd från tidigare timmerleverantörer i Sverige och Finland så började vi att leta efter en produktionsanläggning som kunde optimisera kostnander och omvandla råvaror.

2001 så föddes La Foca Latvia, med sin produktion i Sigulda (Lettland). Efter uppstarten 2004 så expanderade företaget och fördubblade produktiviteten jämfört med första året.

La Focas kontor och produktionsanläggning är baserade i Sigulda, Lettland. Denna strategiska plats möjliggör för företaget att dra fördel av lokala råvaror: Högkvalitativ fur och granvirke, vilket möjliggör att
priset för slutprodukten blir konkurrenskraftigt med hela Europa. Därtill så möjliggör det en enkel logistik både till land och till sjöss mot målet, en byggarbetsplats.

I nästan 60 år så har La Foca arbetat i den gröna byggsektorn , tillverkat hus med trästomme designade av svensk byggskola och monterat dem på plats. Vi levererar projekt för olika nivåer av avslutande, inklusive
nyckelfärdigt.

Vår tillverkning utvecklar projekt 360°: Från en friliggande villa av enfamiljshus till flervåningshus; Från skolor, daghem, sport- & rekreationsanläggningar, vårdcentraler, kontor till industriella utvecklingsobjekt med flera användningsområden. Vi arbetar i enlighet med Europeiska Unionens standarder för byggande. Vår omfattande erfarenhet tillåter oss att se bortom horisonten och erbjuda våra kunder lösningar ad hoc – formgiven enligt deras behov, krav och preferenser och enligt lokala förutsättningar.

Vårt team av kompetenta ingenjörer utvecklar ritningar genom att använda AutoCAD och Sena mjukvara för produktion samt TimberTech för strukturella beräkningar. Träråvaran vi använder är FSC-certifierad och företaget innehar följande ISO-certifikat: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, och ISO 50001.

NUFÖRTIDEN

60 år i branschen

VÅR HISTORIA

Sedan 1960

Det började 1960 när Sergio Oggero började arbeta i Anneberg, Sverige, hos A-Hus AB, en av de på den tiden ledande tillverkarna av trähus med ett timmerramssystem. Under sina år på Anneberg så lärde sig Sergio Oggero systemet, tekniken och konceptet som en integrerad del av familjen som lever i det.

På begäran och efter godkännande av modebolaget så grundade han La Foca Ville Nordiche i Italien året 1962. Direkt tillverkning av bostäder och offntliga byggnader påbörjade La Foca Ville Nordiche i Turin (Italien) från 1963. Fram till 1969 så kontrollerades arbetet av det svenska företaget A-Hus AB, till så stor omfattning att alla projekt undertecknades av svenska arkitekter, med produktion uteslutande baserade på standardmoduler (standardiserade strukturella element).

Vår grundare förstod snart att marknaden erbjöd möjligheter för hus mycket större än de hus som byggdes på den tiden. Han påbörjade en upplyst väg, övergav modularitet och befriade designen från strukturella
och modellmässiga begränsningar.

Det var en tid av teknisk-kulturell kamp mellan konstruktionssystem, med den tekniska uppfattningen som hade djupa rötter i cement och tegel. Det fanns också en stor tillväxt, kulturellt och tekniskt i träsystem,
med konstanta referenser till den nordeurpeiska skolan.

Året 1999, baserat på råd från tidigare timmerleverantörer i Sverige och Finland så började vi att leta efter en produktionsanläggning som kunde optimisera kostnander och omvandla råvaror.

2001 så föddes La Foca Latvia, med sin produktion i Sigulda (Lettland). Efter uppstarten 2004 så expanderade företaget och fördubblade produktiviteten jämfört med första året.

La Focas kontor och produktionsanläggning är baserade i Sigulda, Lettland. Denna strategiska plats möjliggör för företaget att dra fördel av lokala råvaror: Högkvalitativ fur och granvirke, vilket möjliggör att
priset för slutprodukten blir konkurrenskraftigt med hela Europa. Därtill så möjliggör det en enkel logistik både till land och till sjöss mot målet, en byggarbetsplats.

struttura lettone chi siamo

NUFÖRTIDEN

60 år i branschen

I nästan 60 år så har La Foca arbetat i den gröna byggsektorn , tillverkat hus med trästomme designade av svensk byggskola och monterat dem på plats. Vi levererar projekt för olika nivåer av avslutande, inklusive nyckelfärdigt.

Vår tillverkning utvecklar projekt 360°: Från en friliggande villa av enfamiljshus till flervåningshus; Från skolor, daghem, sport- & rekreationsanläggningar, vårdcentraler, kontor till industriella utvecklingsobjekt med flera användningsområden. Vi arbetar i enlighet med Europeiska Unionens standarder för byggande. Vår omfattande erfarenhet tillåter oss att se bortom horisonten och erbjuda våra kunder lösningar ad hoc – formgiven enligt deras behov, krav och preferenser och enligt lokala förutsättningar.

Vårt team av kompetenta ingenjörer utvecklar ritningar genom att använda AutoCAD och Sena mjukvara för produktion samt TimberTech för strukturella beräkningar. Träråvaran vi använder är FSC-certifierad och företaget innehar följande ISO-certifikat: ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, och ISO 50001.

LE QUALITÀ LA FOCA HOUSE SONO:

  • Produttore con produzione propria e diretta responsabilità dei prodotti

  • Esperienza nel settore di quasi 60 anni con piu di 10.000 edifici realizzati

  • Esperienza e scuola di produzione di edifici a basso consumo energetico

  • Materiali eco-compatibili: naturali, anallergici, totalmente riciclabili

  • Esecuzionecerta, rapida ed economica 

  • Scuola tecnologica svedese e stile italiano

  • Realizzazione di progetti personalizzatisenza alcun costo aggiuntivo, comunque possiamo aiutare i nostri clienti a sviluppare la loro casa utilizzando il nostro catalogo di progetti demo.

  • Progettazione secondo normative Europea Eurocodice 1, 5 e 8 

  • Costruzione antisismica – antisismica applicazione normative di strutture per le costruzioni in zona sismica