SKOLMODELL 140 m2

BYGGND FÖR OFFENTLIG ANVÄNDNING – TOTAL YTA – 140m2

En liten skolbyggnad som kan vara en förlängning av ett skolkomplex så väl som en komplett skola för en liten stad. Två rymliga klassrum, en IT-sal, ett lärarrum och en WC väntrum i slutet av byggnaden med tre badrum, inklusive ett stort W/C badrum. Den öppna receptionen vid huvudingången förenar en bred rak korridor till alla lokaler.

Varje husmodell kan anpassas enligt ditt önskemål.