Förskola – nollpåverkan, Vinovo (TO), 2010. 

 

Typ av arbete – nybyggnation av offentlig skolbyggnad.

Konstruktionssystem – Trästomme.

Förskola i Vinovo: skola med nollpåverkan
Byggnaden i fråga är en förskola i Vinovo; skola med nollpåvekran med mycket av träkonstruktion och termiskt glas. Detta projekt förverkligades tack vare en särskilt finansiell formel för byggande – fastighetsleasing för byggande.

Undervisning i skolan kunde börja i november 2010, en struktur på 3,000 kvadratmeter, som välkomnade 290 barn fördelade på sju klasser under ledning av 14 lärare och 3 hjälplärare.

Byggt på kort tid, endast en byggtid på ett år, en väldigt speciell och unik skola, tack vare enormt miljömässig hållbarhet, energibesparing, ingen grå cement, som faktiskt bara används i basen och inte i andra delar av byggnaden.

Skolan är belägen i tätort och drivs med endast förnyelsebar energi, paneler med solceller som kan täcka en tredjedel av energibehovet för hela skolan; de totala besparingarna är 90%. Värmesystemet är geotermiskt vilket ger värme genom en underjordisk vattenförekomst som når ytan genom spolar som sätts in i byggnadns golv, byggnadens väggar som i sin tur omger värmen och frigör den till den inre miljön. Sanitärt vatten är varmt tack vare användandet av solpaneler.

  • Vinovo01

  • Vinovo02

  • Vinovo03

  • Vinovo04

  • Vinovo05

  • Vinovo06

  • Vinovo07

  • Vinovo08