SPORTCENTER

Den konstruktiva och arkitektoriska modulariteten för La Focas projekt levandegör spännande ekologiska och funktionella strukturer. Dessa anpassar sig perfekt till alla typer av sport- och fritidsbyggnader.

De gröna byggteknikerna som antagits av La Foca är också väl lämpade för konstruktion i miljöer som måste uppfylla alla säkerhets- och hälsokriterier.