TRÄRAM: HUR DET FUNGERAR OCH VARFÖR VI ANVÄNDER DET

Timmerram eller träramsystem är bland de vanligaste förekommande vid byggande av en eller flera våningar. Systemet består av väggar och golvkomponenter av träelement med små tvärsnitt. Dessa element placeras inom ett avstånd av 40-60 cm mellan dem. Strukturella träpaneler fästs på den ena eller båda sidorna av dessa element, med hjälp av spikar eller skruvar med liten diameter. Väggarna och golven som skapas fästs till varandra och till fundamentet av metallvinklade plattor, bultar, skruvar och spikar.

Isoleringen inuti timmerramen fullbordar byggnadspaketet omfattande väggarna. Det isolerande skiktet som är placerat inuti kan ta hela tjockleken. I det här fallet så placeras de tekniska systemen inuti isoleringen. La Foca tillverkar en struktur som betår av skiktelement, där varje material är ytterst miljövänligt och fritt från skadliga utsläpp. Dessutom så återspeglar spjutspetsteknologin nya regler för seismisk säkerhet, som garanterar en total stabilitet på strukturen.

Exempel på ytterväggar

FÖRDELAR MED TIMMERRAM

Träramstrukturen är generellt mer flexibel och ger större frihet till modifieringar, vilket förenklar att strukturen kan monteras eller modifieras även under byggandet. Tekniken med träram är den som används mest för ekologiskt bruk då det ger mindre materialåtgång, vilket ger mindre avfall. Mindre trä och mindre lim andvänds för hus med träram. Tillverkningen (av huset) använder därför mindre primärenergi. Det trä som används är FSC-certifierat (organisation som skapades för ansvarsfull skogsskötsel i världen. FSC gör detta genom att sätta standarder för skogsprodukter tillsammans med att certifiera och märka dem som miljövänliga).

Isoleringen inuti ramen ger ytterligare en fördel som resulterar i en avsevärd minskning i tjockleken på den färdiga väggen och därefter en ökning av användbar yta. De jorbävningsbeständiga data som finns för timmerramsväggar är förträffligt, tack vare lättheten i materialet jämfört murverk eller förstärkt betong. Trä är ett utomordentligt strukturellt material kännetecknande av starkt förhållande mellan
styrka och densitet. Det är föremål för minskade seismiska accelerationer och har även en utmärkt duktilitet som garanterar möjligheten till energispridning av cykliska åtgärder på grund av en seismisk händelse.

THERMO-ERGOMETER PRESTANDA:

  • VÄRMEISOLERING: Tack vara isoleringen inuti den bärande strukturen så har ramväggen en förträfflig prestanda, samtidigt som man uppnår en hög värmeisolering och därmed energibesparing.
  • FRÅNVARO AV TERMISKA BROAR: Ytterplåten som används är likformig på alla yttre murar, vilket medför en absolut avsaknad av termiska broar, som begränsar det irriterande bildandet av mögel och kondens i strukturerna. I detta fall så kommer det lufttäta höljet också vara av grundläggande betydelse, särskilt vid uppförandet av väggarna på byggarbetsplatsen, så att den inre luften i bostaden inte kommer i direkt kontakt med yttre luft och därigenom undviks interstitiell kondensation.
  • AVDUNSTNING: den mycket täta ytan på väggramen möjliggör långsam överföring av fuktighet mot utsidan från eventuella ansamlingar av vattehånga genom träramen.

HASTIGHET PÅ VERKSTÄLLANDE

Tack vara tekniken med prefabricering, som används för strukturerna (väggar, golv tak etc.) tillsammans med montering och slutförande av av väggarna inom dem så möjliggör det en byggtid som är bland de lägsta på marknaden. Som ett resultat av detta, en färdigställd byggnad (nyckelfärdig) levereras på endast 4-6 månader.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Hus på mer än 4 våningar
  • Förlängningar av befintliga byggnad
  • Upphöjningar av befintlig byggnad
platform frame sistema
platform frame lavori