OFFENTLIGA BYGGNADER

La Foca tillverkar träbyggnader med god energiprestanda för offentliga och administrativa sektorer för alla typer och ändamål. Genom åren har vi skapat flerfunktionscenter, kongresser, gemensamma utrymmen, skolor, byggnader för gudstjänster, restauranger och hotell.

Fördelarna med en grön byggnad är att den möjliggör att även för allmänheten skapa välkomnande och bekväma utrymmen som väsentligt minskar kvantiteten produktion och produktionstid för arbetet. Om den skapas på ett riktigt sätt så uppnås hög energiprestanda medan besparingar görs på förvaltnings- och underhållskostnader.

La Foca uppvisar ansenlig erfarenhet från direkt ledning och förvaltning via konsortium av storskaliga projekt och anbud, vilket garanterar både hög kvalitet och standard på utförande, både vad avser designfasen och vid montering av byggnaden.

DE MÅNGA FÖRDELARNA MED ATT SKAPA EN TRÄBYGGNAD MED LA FOCA:

• Snabb tillverkning;
• Kundanpassade lösningar på design som även tillfredställer de mest komplexa behoven;;
• Prefabricerade strukturer som realiseras med biokompatibla material och certifierat trä;
• Bo eller arbeta i lågenergihus med låga driftskostnader;
• Antiseismisk säkerhet för högteknologiska trähus;
• Garanterad certifiering för önskad nivå avseende energiprestanda.

EXEMPEL OFFENTLIGA BYGGNADER

En skola är platsen där barnen tillbringar nästan halva sin dag och skyddet av deras hälsa är av största vikt.
Därför så måste en skolbyggnadsmiljö vara säker, välkomnande och bekväm.

Av dessa skäl så är konstruktion av byggnader för undervisningsändamål med tillämpning av teknik för gröna byggnader den bästa lösningen.

Sedan 2001 så har La Foca konstruerat trästrukturer för den offentliga sektorn och klarar idag av att arbeta med komplexa arkitektoniska projekt genom att använda standarderna REI 30, REI 60, REI 90 OCH REI 120 (hädanefter Eurokoder 1,5 och 8).

Behovet av att utveckla arkitektur specifikt för långvården – oavsett om det är ett vårdhem eller ett sjukhus har blivit alltt större och mer utbrett. Framtida projekt kräver snabb implementering och god ledning, inte att förglömma det faktum att en medicinsk byggnad måste ge en trygg och säker miljö för patienterna, personal och besökare. Dessa koncept utgör en stor del av La Focas konstruktion, där trästrukturen är säker, jordbävkningssäker och framförallt möjliggör att enkelt integrera förnybar energiteknik.

More and more sports facilities such as gyms, swimming pools, tennis courts, riding stables etc. are made of wood. The advantages of choosing a wooden structure are technical and aesthetic, for example, you can set big lights between the pillars, thanks to the use of trusses or glulam beams.

The demand for the construction of hotels, touristic villages and restaurants in wood is increasing both from our customers (investors, businesspersons in hotel and restaurant sector) who appreciate our organization and efficiency, and from holidaymakers and restaurant guests. People, making their choice whether in favor of a restaurant or a place for a vacation, are guided by the quality and eco-friendliness of the premises and, by doing our job, we make our contribution ensuring that everybody feels at home and they wish to return to a pleasant and welcoming environment.

Kvaliteten på arbetsmiljön bedöms genom egenskaperna på själva platsen: Rummens funktionalitet och komfort, den ergonomiska utformningen av rummen och sundheten för byggnaden. Alla letar efter en arbetsyta där man kan prestera med större motivation och koncentration. Det handlar om att tillfredställa människor och göra arbetstytan till hjälp och göra den produktiv. Moderna kontorsbyggnadsprojekt kräver stora, väl fungerande utrymmen, mötesrum och en bekväm matsal. Vi på La Foca välkomnar nya ideér för att utveckla konkreta byggprojekt tack vare vår stora och mångsidiga erfarenhet som omfattar projekt av varierande komplexibilitet: arkitektur, konstruktion och syftet med byggandet.