PRODUKTIONPROCESS: 3 FASER FÖR ATT SKAPA EN PREFAB

Förkonstruktionen för La Foca-hus och byggnader innebär exakt planering av olika faser, från verkställande av projekt till träskärning, från produktion av väggar till slutmontering på byggarbetsplatsen. En industriell produktionsprocess har obestridligt sina fördelar, men La Focas utmärkande egenskaper möjliggör frihet I design för kunden. Det är anledningen till att vi pratar om förkonstruktion och inte prefabricering (ett produktionssystem med element eller moduler av standardstruktur).

Förkonstruktionen på La Focas fabrik erbjuder omfattande lösningar vad gäller valet av material och arkitektur, vilket möjliggör för kunden att få långa garantier med väl beprövad och certifierad teknik. La Foca erbjuder ett brett utbud av förslag för varje byggnadskomponent som passar för varje behov. Produktionsprocessen I fabriken erbjuder omfattander garantier på korrekthet och kvalitet i varje individuellt produktelement, utöver detta så har företaget beslutat att noga följa procedurerarna för ISO-certifering.

DE 3 FASERNA: DESIGN, PRODUKTION, MONTERING

När det gäller murade hus, alla lämpliga undersökningar utförs, vilket omfattar analyser av marken, erhållandet av alla nödvändiga tillstånd (så att regler efterlevs), den tillämpade designen på strukturerna, installationer och grunder. En anmärkning om grunderna för att avslöja falska myter: De görs av armerad betong som för traditionella hus då det utgör en bas för att montera träväggar. Istället bör man nämna att en trästruktur har en mycket lägre vikt än armerad betong eller murverk. Därför kommer grundstrukturen själv kunna innehålla mer tack vare belastningsminskningen.

I designfasen så utför vi 3 typer av undersökningar: Verkställande av designen (justeringar av trästruktur till kundens projekt), strukturell design (anpassning av projektet till byggregler), Produktionsdesign (nedbrytningen av byggnaden till konstruktiva element, genom dataprogram som används vid produktion).

Varje element som utgör en del av huset produceras i fabriken (ytterväggar, innerväggar, vindar, tak, pelare och så vidare). Allting har noggrant utvärderats i designfasen och varje individuella del tillverkas enligt en noggrann tillverkningsprocess som tar hänsyn och håller för de högsta kvalitetsstandarderna.

La Foca – Förutom att vara den första som kräver att produkten tillverkas av högsta kvalitet så är företaget föremål för strikta kontroller av Europeiska Genemskapen, genom spårbarhet av
virket och certifieringen av det enskilda material som används. Därför är råmaterialet absolut helt säkert och kontrolleras strikt vid varje produktionssteg.

Efter det vanliga arbetet med vattentäthet med fokus på kontakten mellan träkonstruktionen och betongbasen, så tar huset snabbt form, bit för bit. Ytter – och innerväggar, golven och taket kommer allt att monteras som följs upp av slutligt vattentätnings – och isoleringsarbete.