SKOLBYGGNADER I TRÄ

Skolan är en plats där barn spenderar nästan hälften av dagen och skyddet av deras hälsa är av största vikt. Därför måste en skolbyggnad vara trygg, välkomnande och ha en komfortabel miljö. Av dessa skäl är det vid konstruktion av byggnader för utbildningsändamål den bästa lösningen att tillämpa grön byggteknik.

scuola in bioedilizia vinovo
costruzione scuole in bioedilizia frontale
costruzione scuole in bioedilizia

Sedan 2001 så har La Foca konstruerat trästrukturer för den offentliga sektorn och kan idag arbeta med komplexa arkitektoriska projekt genom att använda standarderna REI 30, REI 60, REI 90, och REI 120 (hädanefter eurokoder 1, 5 och 8). Erfarenheten av La Foca har också uppmärksammats på nationell nivå, det har nämnts i UTET encyclopediserierna “WOOD Manual Techniques to design in Italy” (l’Enciclopedia UTET collana Scienze Tecniche LEGNO Manuale per progettare in Italia) med förverkligandet av skolan på 3 000 kvadratmeter i Vinovo (Turin, Italien).